De spelregels

 

Speelveld

Het veld is 13,40 meter lang en 6,10 meter breed. 
Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.

Spelsoorten
Badminton kent vijf spelsoorten:
1. mannenenkelspel (ME) 
2. vrouwenenkelspel (VE) 
3. mannendubbelspel (MD) 
4. vrouwendubbelspel (VD) 
5. gemengddubbelspel (GD).

 

Service algemeen
Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak. Bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak. Na iedere score vindt de service plaats vanuit het naastliggende serveervak.
De service is heel belangrijk in badminton.

Een service is goed als:
- deze onderhands geslagen wordt;
- deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie  
  tekening boven); 
- de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
- de serveerder met beide voeten op de grond staat.


Service enkelspel
Iedere speler heeft één servicebeurt. In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden. Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander en deze krijgt een punt.

 

Service dubbelspel
Ieder team heeft een servicebeurt. Bij een even stand wordt vanuit het rechter vak geserveerd. Bij een oneven stand uit het linker. In één servicebeurt kunnen géén of meer punten gescoord worden door dezelfde speler. Er wordt alleen van serveervak gewisseld als je zelf (of je partner) een punt maakt.

 

Telling
Er wordt gespeeld op basis van het rallypoint systeem (elke punt is ook echt een punt, de oude situatie dat je alleen kan scoren bij eigen service is komen te vervallen). De wedstrijd gaat om 2 gewonnen games tot 21 punten. Er moet worden gewonnen met een verschil van 2 punten tot een maximum van 30. Dus wie als eerste de 30 bereikt heeft de game gewonnen.

Je scoort een punt als:
- je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de  
  grond slaat;
- de tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen
  het plafond of zijmuren of buiten jouw speelveld slaat; 
- de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net
  is;
- de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je krijgt een punt tegen als:
- de shuttle binnen je speelveld op de grond valt; 
- als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak
  van je tegenstander valt; 
- als je in het net slaat;
- als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

 

Een let
Een let betekent dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).